Ciężko jest ukryć, że zadbanie o sieci wodno-kanalizacyjne to ważna czynność. To zapewnienia kolejnym pokoleniom dostęp do pitnej wody. Niestety woda może stać się deficytowa z tego względu, że rośnie zanieczyszczenie.Mimo tego, że 75 procent powierzchni Ziemi jest pokryta wodą, to według szacunków SOZ około 5 miliardów, czyli trzy czwarte ludzkiej populacji, funkcjonuje w niedostatku tej cieczy.

Z całą pewnością ciecz z naziemnych źródeł jest bardzo zanieczyszczona. W rezultacie częściej jest źródłem wielu chorób. WHO twierdzi, że gdy aktualne trendy się nie zmienią, to pod koniec tej dekady – w 2030 – świat będzie miał dostęp jedynie do 60 % zapotrzebowania na czystą wodę pitną.

W jaki sposób funkcjonuje sieć wodno-kanalizacyjna w Polsce?

Systemy kanalizacyjne czyli inaczej kanalizacja, jest systemem rur i kolektorów, których zadaniem jest odprowadzanie ścieków deszczowych albo sanitarnych. Kanalizacja dzielą się na kanalizację pełną oraz częściową. W większym stopniu zewnętrzna sieć kanalizacyjna działa metodą grawitacyjną. Natomiast w mniejszym stopniu stosuje się układy nadciśnieniowe bądź podciśnieniowe. Na tę chwilę najczęściej spotykanymi systemami kanalizacji w naszym kraju są instalacje kanalizacji rozdzielczej.

Natomiast historycznie najbardziej popularną siecią była kanalizacja ogólnospławna, w której pomijano liczbę zanieczyszczeń dostarczanych do odbiornika wód. W związku z coraz to większą świadomość ekologiczną oraz dbanie o jakość wody, ludzie rezygnują z budowania instalacji tego typu, aby stawiać te bardziej ekologiczne i bardziej wydajnych systemów kanalizacyjnych.

Czy to istniejące już sieci kanalizacyjne, jak i te które dopiero powstają najczęściej zaliczane są do układów, które pracują grawitacyjnie.

Źródło: Przyłącza wodociągowe Warszawa

You may also like