Bardzo istotnym zadaniem pracodawcy jest ochrona życia i zdrowia swoich pracowników. Warunki pracy powinny być bezpieczne i higieniczne. Żeby pracownicy byli w pełni bezpieczni wymagane jest organizowanie szkoleń BHP, co także jest obowiązkiem pracodawcy. To, jak często i jak powinny odbywać się tego typu szkolenia bhp zależy od stanowiska pracy. Oczywiste jest, że stopień niebezpieczeństwa inny jest na stanowisku księgowej, a inny dla pracownika budowy pracującego na rusztowaniach. Takie kursy są także organizowane zaraz po przyjęciu nowego pracownika do pracy, który koniecznie powinien przestrzegać zasad BHP, aby bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki. Kto jeszcze podlega obowiązkowi zaliczenia takich kursów? Czy studenci na praktykach także powinni w nim brać udział? Kto organizuje takie szkolenia i ile one trwają? 

Kto ma obowiązek odbyć kurs BHP?

Zgodnie z polskim prawem, każdy nowo zatrudniony pracownik podlega obowiązkowi zaliczenia szkolenia BHP. Odstępstwem od reguły jest sytuacja, kiedy dany pracownik pracował wcześniej na takim samym stanowisku u danego pracodawcy. Z wymogu tego nie są zwolnieni również studenci, którzy zaliczają praktyki, ani uczniowie szkół zawodowych. Oprócz /  Vm,szkoleń wstępnych są również szkolenia cykliczne. Ich systematyczność oraz długość tych szkoleń zależy w dużej mierze od rodzaju zajmowanego stanowiska. Zgodnie z tą zasadą najczęściej, bo raz na rok takie szkolenie muszą odbyć robotnicy, którzy wykonują prace szczególnie niebezpieczne. Najkrótszy czas takiego kursu wynosi 360 minut. Z kolei pracownicy administracyjno – biurowi nie muszą zaliczać szkolenia okresowego i odbywają oni tylko szkolenie wstępne.

Czy szkolenie BHP obowiązuje także osoby zatrudnione na umowę zlecenie?

Zgodnie z polskim prawem na pracodawcy nie ciąży obowiązek sfinansowania szkoleń BHP dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie. Jednakże jest on zobowiązany do zapewnienia osobie zatrudnionej bezpiecznych warunków pracy. Można uznać, że pracodawca powinien takie szkolenie zorganizować, ale nie ma obowiązku jego sfinansowania. W tym przypadku może porozumieć się z zatrudnionym, aby to on pokrył koszty.

Kurs BHP – kto powinien je przeprowadzić?

Zgodnie z polskimi przepisami wstępne szkolenie BHP może przeprowadzić pracodawca, pracownik przez niego wytypowany pracujący na tym samym stanowisku, pracownik BHP albo zewnętrzna firma zajmująca się organizowaniem tego typu szkoleń. Istotne jest aby to była osoba kompetentna z właściwym poziomem wiedzy. Warto wspomnieć, że zarówno kurs wstępny, jak i szkolenie cykliczne powinny zakończyć się egzaminem sprawdzającym poziom przyswojonej wiedzy. Takie firmy można znaleźć m.in. w Bydgoszczy, oraz w pobliskich miejscowościach  jak Żnin, Wągrowiec czy Nakło.

Kiedy osobę zatrudnioną obowiązują badania lekarskie?

Pracodawca nie może pozwolić na rozpoczęcie pracy przez pracownika, który nie posiada wstępnych badań lekarskich. Dlatego osoba zatrudniona przed przejęciem obowiązków do obowiązków musi udać się do lekarza medycyny pracy aby przeprowadzić odpowiednie badania. Ważne jest, żeby takie badania powtórzyć przed upływem terminu ważności zaświadczenia. Czas obowiązywania badań określa lekarz medycyny pracy.  

Stopień ryzyka zawodowego – kto ocenia? 

Kodeks Pracy zobowiązuje pracodawcę do oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku. Mimo wszystko nie zawsze jest on w stanie tego zrobić, może w tym celu zlecić to zewnętrznej firmie specjalizującej się w BHP. Taką ocenę ryzyka może zrobić także lekarz, który zajmuje się profilaktyką w danym miejscu pracy.

Co robić jeśli już wystąpi wypadek? 

Bez wątpienia wówczas w pierwszej kolejności należy pomóc osobie poszkodowanej, a później zabezpieczyć miejsce wypadku i wyznaczyć zespół powypadkowy. Inaczej wygląda procedura kiedy mamy do czynienia z wypadkami ciężkimi, śmiertelnymi lub zbiorowymi. Wtedy dodatkowo trzeba wezwać Państwową Inspekcję Pracy, a także prokuraturę. Jeżeli w zakładzie pracy miało miejsce zatrucie trzeba bezwzględnie powiadomić także Państwową Inspekcję Sanitarną.

You may also like