Monter instalacji sanitarnych jest stosunkowo trudnym i złożonym zawodem. Wynika to głównie z tego, że instalacje sanitarne i gazowe są bardzo różnorodne. Osoby, które wykonują ten zawód powinni mieć szeroką wiedzę z tematyki instalacji gazowych, kanalizacyjnych, wodociągowych, grzewczych, wentylacyjnych. Profesjonaliści z zakresu instalacji sanitarnych odpowiedzialni są nie tylko za montaż, ale także za ich właściwe działanie. Jeżeli trzeba wykonują także modernizację, konserwacje czy naprawę. Taki pracownik musi także posiadać wiedzę z dziedziny spawania, gdyż często jest potrzeba zespawania rur. Powinien posiadać również umiejętność planowania, żeby móc ustanowić miejsce montażu instalacji. Jest to zawód wymagający skończenia 3 letniej szkoły branżowej. Uzyskanie umiejętności w dziedzinie montażu instalacji sanitarnych potwierdzane jest zaliczeniem egzaminu zawodowego. W całej branży budowlanej jest niewielu wykształconych pracowników, z tego powodu jest to wyjątkowo ceniony przez pracodawców zawód.  

Jakie są wymagania dla kandydatów na stanowisko montera instalacji sanitarnych?

Kandydat chcący uczyć się na kursie „monter instalacji sanitarnych” musi posiadać dobre zdrowie fizyczne i psychofizyczne. Takiej pracy nie powinna podjąć osoba, która cierpi na problemy np. ze wzrokiem czy z kręgosłupem. Niezbędne jest prawidłowe rozróżnianie kolorów, dobry zmysł równowagi, czucie dotykowe, a także sprawność dłoni. Pracownik, który pracuje w zawodzie musi również wyróżniać się wytrzymałością na długo trwający wysiłek, cierpliwością, skrupulatnością oraz zdolnością podejmowania szybkich decyzji.  Charakter obowiązków wymaga także wykazanie się zdolnością współpracy, ale i jednocześnie samodzielnego działania. Nie można zapomnieć, że jak wiele zawodów tego typu również i ten obciążony jest pewnym ryzykiem. Z uwagi na pracę z niebezpiecznymi substancjami jest niebezpieczeństwo zatrucia. Pracownik taki ma także często kontakt z dużą ilością pyłu, co może przyczynić się do pylicy płuc. Zawód może być wykonywany także przez osoby niedosłyszące – ta niepełnosprawność nie przeszkadza w prawidłowym wykonywaniu pracy.

Warunki pracy dla montera instalacji sanitarnych

Profesja montera instalacji sanitarnych odznacza się niemałą różnorodnością obowiązków. Można {wyodrębnić|wyróżnić| trzy grupy stanowisk odpowiedzialne:

  • montaż instalacji sanitarnych,
  • konserwacja i naprawa sieci sanitarnych,
  • wykonawstwo robót.

Dyplomowany pracownik może otworzyć własną działalność gospodarczą, a także znaleźć zatrudnienie zarówno w większych jak i niewielkich przedsiębiorstwach budowlanych. Praca szczególnie w dużych przedsiębiorstwach może być związana z częstymi delegacjami. Takie firmy najczęściej świadczą usługi na terenie całego kraju. Ważne jest, aby monter instalacji sanitarnych miał zdolność pracy zespołowej, ponieważ wykonywane zadania często obligują do ścisłej współpracy i sprawnej wymiany informacji pomiędzy pracownikami. Montaż takich instalacji odbywa się zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak również na świeżym powietrzu. Specyfika wykonywanych zadań naraża pracowników na pracę w dużym hałasie, a także różnej temperaturze powietrza. Należy pamiętać, że monterzy często mają styczność z niebezpiecznymi warunkami pracy jak ruchome części maszyn, prąd, szkodliwe substancje, gazy pod ciśnieniem oraz wibracje. 

Monter instalacji sanitarnych – perspektywy rozwoju

Żeby otrzymać tytuł montera instalacji sanitarnych kandydat powinien uzyskać pozytywne oceny w 3 – letniej szkole branżowej pierwszego stopnia. Kwalifikacje BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych można dostać po zaliczeniu egzaminu państwowego. Uczeń wówczas dostaje tytuł montera sieci i instalacji sanitarnych. Można „iść za ciosem” i kontynuować naukę w tej dziedzinie w szkole branżowej drugiego stopnia, aby móc przystąpić do egzaminu z zakresu kwalifikacji BD.22 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych i otrzymać tytuł technika inżynierii sanitarnej. Profesja ta daje dużo opcji rozwoju, a zapotrzebowanie na takich fachowców na rynku jest naprawdę duże. Warto wspomnieć, że jest także szansa zdobycia kwalifikacji w Związku Rzemiosła Polskiego i otrzymania świadectwa czeladnika. Pozwala to w przyszłości starać się o tytuł mistrza. W tej profesji można pracować jako szeregowy pracownik, ale po uzyskaniu właściwych kwalifikacji nic nie stoi na przeszkodzie, aby dostać stanowisko kierownicze. Z pewnością jest to wartościowy, poszukiwany zawód niemal gwarantujący zdobycie pracy. Dobry fachowiec z pewnością nie będzie narzekał na brak zajęcia. 

You may also like