Niekiedy pojawiają się takie sytuacje, w których trzeba wykonać prace na wysokościach. Wtedy pojawia się pytanie jakie są potrzebne uprawnienia do takich prac. Wykonywanie prac na wysokościach jest ryzykowne, dlatego zawsze trzeba zachować ostrożność. Takie prace to te wykonywane na rusztowaniach, pomostach, masztach, drabinach, kominach, konstrukcjach budowlanych.

 Jeśli ktoś będzie chciał tego typu zadania wykonywać powinien uzyskać specjalne uprawnienia oraz przechodzi kurs BHP. Każda osoba musi mieć orzeczenie lekarskie, które stwierdza, że nie ma przeciwskazań do prac na wysokościach. 

Specjalne szkolenie BHP powinno odnosić się do ryzyka w trakcie tego typu prac. Aby uprawnienie zostało wydane trzeba również zbadać stan psychofizyczny danej osoby. Jedynie mają te wszystkie spełnione warunki można pracować na wysokościach. Praca na wysokości wymaga dobrego stanu zdrowia i opanowania. Stanowisko pracy wiąże się z różnymi stresującymi sytuacjami i sztuką będzie zachowanie spokoju.

Zobacz jak pracują fachowcy: usługi wysokościowe warszawa

You may also like