Kiedy przegląda się ogłoszenia o pracę, bardzo często można zetknąć się z wymaganiami dotyczącymi tego, że potencjalny kandydat musi mieć ukończony kurs SEP. Wydaje się jednak, że niewiele osób wie, czym tak naprawdę jest to szkolenie i jak się je przeprowadza. Warto rozwiać pewne wątpliwości.

Co to jest kurs SEP?

Przede wszystkim kurs SEP jest swojego rodzaju szkoleniem nieobowiązkowym, które może podjąć każdy, kto ukończył osiemnasty rok życia. Przed uczestnikiem szkolenia nie stawia się poza tym jakichkolwiek wymagań, dlatego w zasadzie każdy może się go podjąć. Kurs SEP dzieli się na trzy dziedziny: elektryczne, gazowe i energetyczne. 

Szanse na rynku pracy

Znaczna część pracodawców patrzy przychylnie na kurs SEP z kategorii elektrycznej, ale ukończenie pozostałych także jest niezwykle przydatne na rynku pracy. Ba; w niektórych branżach ukończenie tego szkolenia jest obowiązkowe. 

Jak przebiega kurs SEP?

Kurs SEP może odbyć się w ciągu jednego dnia. Przez pierwszych kilka godzin kandydat bierze udział w wykładach dotyczących kwestii z wybranej tematyki. Następnie odbywa się egzamin ustny, którego zaliczenie uprawnia do otrzymania dyplomu, a co za tym idzie, kwalifikacji w danej dziedzinie. 

Zaliczenie szkolenia SEP jest w tych czasach niezwykle doceniane przez liczne firmy zajmujące się elektryką czy gazownictwem. Jeśli masz ochotę, by podnieść swoje kwalifikacje, a przy tym także status na rynku pracy, będzie to bardzo dobry pomysł.

You may also like