Obróbka skrawaniem ( nazywana również ubytkową) stanowi w dzisiejszych czasach jedną z powszechniej stosowanych technik przygotowywania materiałów potrzebnych przy wytwarzaniu : silników, maszyn jak również pojazdów. W obróbce stosuje się narzędzia takie, jak: tokarka, frezarka, wiertarka, szlifierka lub maszyny CNC.

Celem technologii obróbki skrawaniem jest pozbycie się nadmiaru tworzywa przy użyciu ostrzy lub dłut. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie konkretnej formy w określonych wymiarach. Dzisiejsze procesy odbywają się przy pomocy technologii komputerowych , które zapewniają precyzję oraz dużą szczegółowość przeprowadzanych czynności.

Precyzyjnego kształtowania przy wykorzystaniu obróbki skrawaniem potrzebują głównie : metale, tworzywa sztuczne, szkło, drewno oraz kamień. Technika ta znajduje więc szerokie zastosowanie szczególnie w branży elektronicznej, energetycznej, medycznej, motoryzacyjnej i lotniczej, ale też w szeroko ujętych gałęziach przemysłu. Obrabiać skrawając daje się pojedyncze elementy, ale także całe ich serie. Mogą one posiadać różnorodną postać i rozmiar.

You may also like