Zastanawiałeś się kiedyś w jaki sposób firmy utrzymywana jest niska temperatura na znacznych przestrzeniach? W jaki sposób schładzane są hotele, obiekty sportowe, magazyny spożywcze czy farmaceutyczne? Produkcja żywności czy lekarstw wymaga przestrzegania ścisłych norm powiązanych z odpowiednią temperaturą. Do ich produkcji nieodzowne są właściwe systemy chłodzące, które pozwalają przeprowadzić proces zgodnie ze sztuką. W odniesieniu do tego, dobrze zaznajomić się z tym, czym są chillery przemysłowe, gdzie są wykorzystywane i w jaki sposób działają.

Do czego są wykorzystywane chillery przemysłowe?

Chiller przemysłowy jest to urządzenie wykorzystywane do kontroli nad cieczami w systemach centralnie nadzorowanej klimatyzacji. Chiller jest podzespołem, którego rolą jest chłodzenie wody. Odpowiednio schłodzona ciecz jest przepompowywana do konwertera cieplnego, gdzie w dalszym ciągu bierze udział w procesie chłodzenia powietrza bądź wody. Tradycyjne agregaty chłodnicze zużywają dużo energii elektrycznej i nie są zbyt przyjazne dla atmosfery.

Chillery bazujące na wodzie lodowej są rozwiązaniem o wiele bardziej {ekologiczne(ym)|korzystne(ym) dla środowiska. Ponadto chiller jest urządzeniem trwałym, odpornym na różnorakie awarie.

W odróżnieniu od klasycznych instalacji chłodniczych, chiller jest zasilany chłodną wodą. Cała konstrukcja składa się z wielu pomp oraz zaworów. Dzięki zastosowaniu agregatów wody lodowej, temperatura odprowadzane jest z wody i przepompowywane do zlokalizowanych przy wentylatorach konwerterów ciepła. Wymienniki dzięki temu są schładzane przez chłodnice(om) i skraplacze(om). W ramach procesu wymiany ciepła, woda lodowa zmienia swój stan skupienia w gazowy i dalsze obniżanie temperatury jest możliwe przy udziale wytwarzającej się parze wodnej. Woda ma lepsze atrybuty termodynamiczne, co daje szansę to wykorzystać jej atuty i zminimalizować jej wady. W przypadku rozległych powierzchni(ach), które należy schładzać bądź klimatyzować, woda lodowa jako czynnik chłodzący sprawdza się bardzo dobrze. Jest w pełni bezpieczna, efektywna i generuje niższe koszty. 

W jakich branżach wykorzystuje się chillery przemysłowe?

Biorąc pod uwagę ich charakterystykę, chillery wykorzystuje się do utrzymywania w określonych temperaturach wnętrz, produktów, zespołów urządzeń i różnorakich mechanizmów industrialnych. Z opisywanej technologii korzysta się w wielu, różnych sektorach gospodarki. Mają one zastosowanie zarówno przy produkcji określonych dóbr, jak również podczas ich magazynowania. Również podmioty takie jak m.in. duże hotele, biurowce czy szpitale sięgają po chillery. Z powodu tego, że są to podzespoły umożliwiające centralizację systemu chłodniczego dużej ilości pomieszczeń czy obiektów przy użyciu tylko jednego agregatu, ich wykorzystywanie zdobywa coraz większą popularność. 

Są również takie dziedziny, których prawidłowe funkcjonowanie uzależnione jest od odpowiednio działającego systemu chłodniczego. Są to m.in.

  • Producenci tworzyw syntetycznych – produkowane towary potrzebują dopasowanych warunków termicznych, aby unikać wad produkcyjnych i awarii maszyn produkcyjnych.
  • Przemysł metalowy – urządzenia wykorzystywane w tym sektorze dość szybko ulegają nagrzewaniu z powodu ciągłej pracy na wysokich obrotach. Aby utrzymać ciągłą wydajność w trakcie całego procesu obróbki metali, wymagana jest implementacja agregatu chłodniczego.
  • Sektor spożywczy – tak produkcja, jak i przechowywanie towarów spożywczych wymaga konkretnych warunków termicznych. W innym wypadku, może dochodzić do psucia się towaru. Żeby proces przebiegał sprawnie i bez zakłóceń, przedsiębiorstwa produkcyjne i logistyczne muszą być zaopatrzone w odpowiednie narzędzia chłodnicze.
  • Sektor farmaceutyczny – podobnie jak w przypadku branży spożywczej, wytwarzanie i magazynowanie farmaceutyków nierozerwalnie wiąże się ze ścisłymi wymogami termicznymi. W sytuacji braku właściwego wyposażenia do chłodzenia, produkcja i zgodne z przepisami przechowywanie medykamentów staje się niemożliwe.

Implementacja i konfiguracja infrastruktury chłodniczej 

Prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury chłodniczej wymaga(ją) odpowiedniego zaprojektowania i konfiguracji danego chillera. Istnieją dedykowane firmy zajmujące się tej dziedzinie. Implementację rozwiązania należy zacząć od zebrania informacji – poznania wymagań klienta i otoczenia w jakim się obraca. Po rekonesansie następuje projektowanie rozwiązania i montaż przez wykwalifikowane(ych) pracowników. Gdy chiller, i wszystkie elementy konstrukcyjne są gotowe, przechodzą one kontrolę. Jeśli wymienione aktywności zakończą się pozytywnie można uruchomić instalację chłodniczą.

You may also like