Bez czego nie możemy zacząć budowy hali przemysłowej?

Najpierw konieczne jest wybranie lokalizacji, w której chcemy wybudować halę przemysłową oraz ustalić początkowy jej plan. Jeżeli wybraliśmy już teren to zdecydowanie przeanalizujmy wszystkie parametry techniczne. Chodzi tutaj o zweryfikowanie wszelkich instalacji, otrzymanie informacji o nośności gruntów oraz o stanie wód gruntowych. W dodatku potrzebne jest dostanie zgody na dojazd do miejsca, w którym hala przemysłowa będzie stawiana. Koniecznie weź też mapę, na której opracujesz projekt.

Kolejnym etapem jest stworzenie projektu budowlanego. Do tego zazwyczaj zatrudnia się architekta lub firmę, która równocześnie będzie wykonawcą hali przemysłowej. Na liście obowiązków obowiązkowo umieść również wizytę w Wydziale Urbanistyki, w którym dostaniesz wpis i wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym biuro architektoniczne będzie mogło określić o jakich wymiarach można postawić halę na konkretnej działce.

Informacje ze strony firmy Bewika – budowa hal przemysłowych

Pozwolenie na budowę hali przemysłowej – jak je dostać?

Jeśli stawiamy halę przemysłową i planujemy używać jej do 180 dni to wystarczające będzie zgłoszenie budowy. Należy złożyć je we właściwym Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym i halę można budować. Po 180 dniach hala przemysłowa musi być rozebrana albo może być też przeniesiona gdzieś indziej.

Jeżeli natomiast chcemy wybudować całoroczną halę przemysłową, czyli taką, która będzie stała w tym samym miejscu ponad 180 dni to konieczne jest zaniesienie pisma o pozwolenie na budowę.

Wraz z wnioskiem należy złożyć projekt budowlany, a tak naprawdę zgodnie z nowymi przepisami – 3 projekty budowlane. Konieczny jest projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny – plan techniczny do Urzędu lub Starostwa zanosimy po skończeniu budowy.

Na dodatek żeby wniosek o pozwolenie był pełen, konieczne jest dodanie do niego dokumentację potwierdzającą warunki techniczne dotyczące gazu, prądu, dostawy wody i odbioru ścieków. Powinny być również załączone dokumenty potwierdzające wydajność wodociągu dla celów przeciwpożarowych.

Kolejny dokument, który musimy zanieść to druk, który potwierdza to, że wybrany przez nas teren może być przeznaczony na budowę a także deklaracje architektów i osób, które sprawdzały plany budowlane.

O czym jeszcze musimy pamiętać przy budowie hali przemysłowej?

Jeśli złożyliśmy poprawny wniosek wraz ze wszelkimi załącznikami to Urząd Miasta lub Starostwo Powiatowe musi przekazać decyzję w maksymalnie 65 dni.

Prawo budowlane mówi, że, jeśli chcemy zmodernizować albo przekształcić halę przemysłową to nie musimy posiadać pozwolenia na to. Jednakowo będzie w kwestii chęci zrobienia zmian na terenie budowlanym.

Jeżeli za to mieliśmy zamiar zbudować halę przemysłową tymczasowo maksymalnie na 180 dni i zgłosiliśmy tylko budowę, a kiedy już stała zachciało nam się przekształcić ją w całoroczną to wystarczy zgłosić wniosek o budowę przed upływem tego czasu. Jeżeli jednak nie zdążymy tego w terminowym czasie zrobić to halę należy rozebrać i dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę będziemy mogli stawiać ją ponownie. Bardzo istotne jest też to, że jeżeli upłynie przepisowe 180 dni i obowiązkowe jest rozebranie hali to nie mamy prawa jej rozstawić po raz kolejny w tej samej lokalizacji. Niezbędne jest jej całkowite rozłożenie lub przestawienie do innej lokalizacji. Chęć postawienia jej ponownie w tym samym miejscu wiąże się z koniecznością otrzymania pozwolenia na budowę.

You may also like